Hội nghị đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, gặp gỡ, tiếp xúc với Nông dân Thủ đô

  • PDF.

Sáng 27/02/2018, tại hội trường huyện ủy Chương Mỹ, Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội, chủ trì hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô; cùng dự hội nghị có đồng chí Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các đồng chí UV BTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Các đồng chí UV BTV Thành ủy, lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố; các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thị xã và 180 đại biểu đại diện các hộ nông dân tiêu biểu, các hợp tác xã, các doanh nghiệp...

BT1

Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào nông dân thời gian qua và nhiệm vụ năm 2018 cũng như một số kiến nghị, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, có 15 ý kiến đại diện Hội Nông dân cơ sở, chủ trang trại, hợp tác xã nông nghiệp…phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn trong phát triển nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm hiện nay và những kiến nghị về cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm…ý kiến đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Thành phố giải đáp, chia sẻ những khó khăn, đồng thời trực tiếp báo cáo Bí thư Thành ủy giải quyết những kiến nghị cụ thể của Nông dân.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ghi nhận kết quả hoạt động của Hội Nông dân thành phố Hà Nội trong năm 2017, đặc biệt là những việc mới, việc khó...xong các cấp Hội Nông dân thành phố đã cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết để triển khai thực hiện có nhiều kết quả. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung năm 2018 như: tổ chức tốt Đại hội Hội Nông dân các cấp; tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư về "Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020"; Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc: "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020"; tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội theo tinh thần Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

BT2

Đ/c Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội
và Đ/c Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
trao đổi với các đại biểu nông dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội đã biểu dương những kết quả của Hội Nông dân Thành phố Hà Nội đạt được trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.
Đồng ý với một số khó khăn và hạn chế như: cơ cấu sản xuất nông nghiệp chưa đồng bộ, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; ô nhiễm môi trường, nguồn nước, giá sản phẩm nông sản không ổn định, được mùa thì mất giá... đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người nông dân. Về nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo đồng chí Bí thư Thành ủy, đề nghị các cấp ủy; Hội Đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân các cấp tăng cường công tác rà soát cơ chế, chính sách; đánh giá hiệu quả của chính sách... kịp thời sửa đổi, bổ sung để chính sách đi vào cuộc sống, có hiệu quả. Các sở, ban, ngành tiếp thu 15 ý kiến phát biểu đại diện cho lãnh đạo và hội viên nông dân tại hội nghị; trả lời cụ thể các ý kiến trong thời gian sớm.
Giao Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” và triển khai Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ IX thành công, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Đồng chí tin tưởng: với sự đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, và quyết tâm mới; các cấp Hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công Đại hội Hội Nông dân từ cơ sở tới Thành phố; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

BT3

Đ/c Trịnh Thế Khiết - TUV - Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố tiếp thu ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Trịnh Thế Khiết - TUV - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội phát biểu cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Thành ủy Hà Nội; sự tạo điều kiện của HĐND, UBND Thành phố; tiếp thu các ý kiến thuộc trách nhiệm của Hội, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện; mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được Trung ương Hội, lãnh đạo Thành phố; sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, UB MTTQ và các đoàn thể Thành phố, các doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân...góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

Thanh Nhàn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: