Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm MTTQ và các Đoàn thể Chính trị xã hội Thành phố năm 2018

  • PDF.

Chiều 25/1/2018, tại trụ sở Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Cụm thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Về dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - Phó Ban Dân Vận Thành ủy. Tham dự hội nghị có 6 đơn vị trong cụm thi đua (gồm Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội).
Hội nghị đã thông qua kế hoạch hoạt động của cụm thi đua từng quý, cùng nhau thảo luận và ký kết giao ước thi đua với 6 nội dung: Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Trung ương, Thành phố giao; thi đua thực hiện 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của Thành ủy (nhiệm kỳ 2015-2020); đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chủ đề năm 2018: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và 02 Bộ Quy tắc ứng xử; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân Vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020…

T1

Đ/c Nguyễn Kim Hoàng- Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại
Hội nghị ký kết giao ức thi đua năm 2018

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - Phó Ban Dân Vận Thành ủy đã nhấn mạnh: Hội Nông dân thành phố Hà Nội với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2018, bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của đơn vị Cụm trưởng, phối hợp với các thành viên trong cụm thi đua xây dựng, hoàn thiện các nội dung và triển khai thực hiện các nội dung thi đua đã đề ra. Đồng chí mong muốn các đơn vị trong cụm cùng đẩy mạnh hợp tác, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, trong cách chỉ đạo tổ chức thực hiện của các đơn vị.

T2

Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy chứng kiến các đơn vị trong cụm thi đua
 ký kết giao ước thi đua năm 2018

Nguyễn Thủy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: