Hướng dẫn số 57-HD/HNDTP về công tác nhân sự Đại hội HND các cấp TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 – 2023

  • PDF.

Hướng dẫn số 57-HD/HNDTP về công tác nhân sự Đại hội HND

các cấp TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 – 2023


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: