Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018.

  • PDF.

Chiều ngày 22/01/2018, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018.
Dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Kim Hoàng - Phó Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy Hà Nội; Đ/c Trịnh Thế Khiết - TUV - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội; Các Đ/c Phó Chủ tịch, trưởng, phó và chuyên viên các phòng, ban, trung tâm Hội Nông dân thành phố Hà Nội; Các Đ/c lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã.

GU1

Đ/c Trịnh Thế Khiết - TUV - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị Đ/c Dương Thị Hằng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch thi đua năm 2018. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã đã ký giao ước thi đua năm 2018 và quyết tâm thực hiện 18 nội dung. Trong đó tập trung đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… tuyên truyền phổ biến pháp luật và tư vấn pháp luật cho 676.325 hội viên nông dân; Kết nạp và phát thẻ hội viên mới cho 13.650 hội viên; Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 10.092 lượt người; Xây dựng quỹ Hội đạt 4.150 triệu đồng; Tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện đạt 3.372.092 đồng; Hộ Nông dân đăng ký SXKD giỏi 4 cấp với 269.774 hộ; Xây dựng 409 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả…
Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Trịnh Thế Khiết - TUV - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố yêu cầu các cấp Hội trong thời gian tới cần: Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” theo sự chỉ đạo của Thành phố, năm “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp". Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp gắn với học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục củng cố, xây dựng các loại mô hình kinh tế tập thể, mô hình thu gom rác thải, mô hình câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân... Tăng cường khai thác các nguồn vốn hỗ trợ cho nông dân. Tập trung công tác dạy nghề, chú trọng tạo việc làm cho nông dân ở những nơi có nghề truyền thống và những vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đã và đang có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với UBND, các ban ngành đoàn thể cùng cấp, các doanh nghiệp, để thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu thi đua đã ký kết.

GU2

Lãnh đạo Hội Nông dân TP chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018

Nguyễn Thủy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: