Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 - Khóa XII

  • PDF.

Ngày 15/1/2017 tại Hội trường tầng 2 Hội Nông dân Thành phố đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII).
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội, truyền đạt, giới thiệu những nội dung cơ bản trong 04 Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan.

NQ6

Đ/c Nguyễn Hồng Hải - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội giới thiệu về các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tại Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Thủy)

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Bốn Nghị quyết được ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.
Kết thúc hội nghị, đồng chí Dương Thị Hằng - Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Thành phố, nêu rõ, việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) không những đòi hỏi các cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan phải nắm chắc nội dung, mà còn cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị phòng, ban, trung tâm của cơ quan Hội Nông dân Thành phố, xây dựng nhiệm vụ, đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan Hội Nông dân Thành phố tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), qua đó thực hiện học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc. Hoàn thành bài thu hoạch sau khi học tập.
Sau hội nghị này, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trên cơ sở chương trình, kế hoạch của cấp trên, cơ quan lựa chọn các nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, linh vực phụ trách để xây dựng chương trình hành động phù hợp và lãnh đạo triển khia đạt hiệu quả thiết thực.

Nguyễn Thủy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: