Tin hoạt động Hội Nông dân các huyện tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2013.

  • PDF.

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/HNDT, ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm các cấp và cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023. Từ ngày 4 - 8/01/2017 Hội Nông dân các huyện tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Hội Nông dân huyện Mỹ Đức: Hội Nông dân xã Phù Lưu Tế tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu ra 13 đồng chí vào Ban Chấp hành và 03 đồng vào Ban Thường vụ Hội Nông dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện gồm 12 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

H1

Đồng chí Trịnh Thế Khiết - TUV, Chủ tịch HND TP và các Đồng chí lãnh đạo huyện Mỹ Đức chụp ảnh lưu niệm cùng BCH HND xã Phù Lưu Tế nhiệm kỳ 2018 – 2023 (ảnh: Nguyễn Xuyên)

Hội Nông dân huyện Thạch Thất: Hội Nông dân xã Cần Kiệm tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí và 3 đồng chí vào Ban Thường vụ HND xã nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện gồm 06 đồng chí.

H2

Các đồng chí lãnh đạo HND Thành phố và lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng

Đại hội đại biểu HND xã Cần Kiệm (ảnh: HND huyện Thạch Thất)

Hội Nông dân huyện Ứng Hòa: Hội Nông dân xã Quảng Phú Cầu tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 10 đồng chí và 3 đồng chí vào Ban Thường vụ HND xã nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện gồm 08 đồng chí.

H3

Đ/c Dương Thị Hằng – Phó Chủ tịch HND Thành phố

tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu HND xã Quảng Phú Cầu (ảnh: Ngọc Doan)

Hội Nông dân huyện Phúc Thọ: Hội Nông dân xã Trạch Mỹ Lộc tổ chức Đại hội điểm của cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành và 03 đồng chí vào Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phúc Thọ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

H4

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân Thành phố tặng hoa
chúc mừng Đại hội đại biểu HND xã Trạch Mỹ Lộc (ảnh: HND huyện Phúc Thọ)

Hội Nông dân huyện Thanh Trì: Hội Nông dân xã Đông Mỹ tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 15 đồng chí. Phiên họp lần thứ nhất BCH Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện gồm 09 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

H5

Các đồng chí lãnh đạo HND Thành phố và HND huyện tặng hoa
Ban Chấp hành HND xã Đông Mỹ nhiệm kỳ 2018 - 2023 (ảnh: Lưu Thu)

Hội Nông dân huyện Thanh Oai: Hội Nông dân xã Dân Hòa tổ chức Đại hội điển cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2013. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí và 03 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Dân Hòa nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện gồm 14 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết.

H6

Toàn cảnh Đại hội đại biểu HND xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai
Nhiệm kỳ 2018 - 2023 (ảnh: HND huyện Thanh Oai)

Hội Nông dân huyện Hoài Đức: Hội Nông dân xã Lại Yên tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã bầu 09 đại biểu vào Ban chấp hành và 03 đại biểu vào Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện gồm 08 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

H7

Đ/c Lê Ngọc Thắng - Phó Chủ tịch HND TP, Đ/c Lê Trung Hưng - Phó Trưởng Ban TC-KTr, HND TP tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu HND xã Lại Yên (ảnh: HND huyện Hoài Đức)

Hội Nông dân huyện Quốc Oai: Hội Nông dân xã Tuyết Nghĩa tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã bầu được 11 đồng chí tham gia vào Ban chấp hành và 03 đồng chí vào Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện gồm 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

H8

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải - PCT Hội Nông dân TP Hà Nội tặng hoa
chúc mừng Đại hội đại biểu HND xã Tuyết Nghĩa (ảnh: HND huyện Quốc Oai)

Hội Nông dân huyện Chương Mỹ: Hội Nông dân xã Hợp Đồng tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã bầu 13 đại biểu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chương Mỹ. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện gồm 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

H9

Các đồng chí lãnh đạo huyện Chương Mỹ
tặng hoa chúc mừng Đại hội. (ảnh: Trung tâm Văn hóa - TT&TT Chương Mỹ)

Sau Đại hội điểm tại các xã, Hội Nông dân các huyện họp rút kinh nghiệm với Hội Nông dân các xã, thị trấn để chỉ đạo tổ chức Đại hội các cơ sở còn lại hoàn thành trong quý I/2018 tiến tới Đại hội Hội Nông dân huyện theo chỉ đạo của Hội Nông dân Thành phố Hà Nội.

Ngọc Doan


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: