Hội Nông dân Thành phố Hà Nội tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2017, triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2018.

  • PDF.

Sáng ngày 02/01/2018, Hội Nông dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2017, triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2018. Dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Chính, UVBTV, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đ/c Nguyễn Kim Hoàng, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, đ/c Trịnh Thế Khiết - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban Trung ương HND Việt Nam; các Sở, Ban, ngành của Thành phố; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân Thành phố và các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch HND các huyện, quận, thị xã.
Tại hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tgk2017.1

Đ/c Trịnh Thế Khiết - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân TP phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt của các cấp Hội Nông dân trong Thành phố đã đạt được năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân hạn chế và đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của 03 của HND huyện Thanh Trì, Quốc Oai, Ba Vì nhằm làm rõ thêm các kết quả đã đạt được của các cấp Hội trong năm 2017 và đưa ra những kiến nghị, đề xuất có những giải pháp để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2018.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chính, UV BTV, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương HND Việt Nam và đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã đánh giá, ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm qua của cán bộ, hội viên Nông dân Thành phố, trong công tác tham mưu với Thành ủy về lĩnh vực nông nghiêp, nông thôn, nông dân nói chung, đặc biệt là việc thực hiện Thông báo 481-TB/TU, ngày 02/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc chấm dứt hoạt động tổ chức Hội Nông dân các quận trên địa bàn TP Hà Nội; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân... đồng thời định hướng công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới thực hiện tốt một số nội dung trong tâm sau đây:
Một là, Hội Nông dân các cấp tập chung cho công tác Đại hội Hội Nông dân cấp từ cơ sở đến Thành phố nhiệm kỳ (2018- 2023), theo kế hoạch đề ra; tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc hơn quan điểm chỉ đạo của Thành uỷ và các cấp uỷ Đảng, sự tranh thủ ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và sự phối hợp của các đoàn thể tại địa phương. Bám sát các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô. Đồng thời Hội cần chủ động đề xuất với các cấp uỷ Đảng, chính quyền về những chương trình công tác cụ thể của Hội liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Hai là, Tập trung đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị tư tưởng tới cán bộ, hội viên nông dân; Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “tinh giảm biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức”. Vận động cán bộ, hội viên nông dân đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về “Xây dựng nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016- 2020” và “Xây dựng người nông dân Hà Nội Thanh lịch – Văn minh”.
Ba là, Tham gia xây dựng và giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới. Tham mưu với cấp uỷ Đảng, Chính quyền thực hiện tốt Kết luận 61- KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hơp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn (2011-2020).
Bốn là, Trước những thách thức của quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế; những yêu cầu của quá trình đô thị hoá,.... Hội Nông dân Thành phố cần chú trọng hơn nữa đến công tác vận động, tuyên truyền hội viên nông dân phát huy nội lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm hàng hoá đảm bảo chất lượng, an toàn VSTP; tạo thành vùng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất hình thành những mô hình kinh tế tập thể.
Năm là, Chỉ đạo các cấp hội vận động nông dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận của Hội phát động. Tích cực vận động nông dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường; đẩy mạnh công tác vận động nông dân tham gia phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

TK2

TK3

TK5

TK6

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy Hà Nội
và Hội Nông dân TP tặng Bằng khen, cờ thi đua cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân

TK7

Trịnh Thế Khiết - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân TP tặng hoa chia tay

các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân các quận

Kết luận hội nghị, Đồng chí Trịnh Thế Khiết tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội và khẳng định trong năm 2017 với khối lượng công việc nhiều, có những nhiệm vụ mới, khó nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy, sự quan tâm của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội Nông dân Thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, tăng cường phối hợp với các ngành liên quan. Kết quả công tác xây dựng tổ chức Hội, phong trào nông dân Thủ đô có nhiều đổi mới, đạt và vượt mức các chỉ tiêu thi đua của Trung ương Hội và Thành ủy giao, được Trung ương và các ngành của Thành phố đánh giá cao, đạt cờ thi đua xuất sắc của Ủy Ban nhân dân Thành phố. Năm 2018 là năm có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô, là năm tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân Thành phố cần tập trung chỉ đạo, triển khai tốt công tác Đại hội, tham mưu với cấp ủy Đảng các cấp lựa chọn những đồng chí có năng lực, tâm huyết, nhiệt tình với công tác Hội để lãnh đạo tốt các nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội trong nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân các cấp Hội Nông dân Thành phố Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 23 cá nhân; UBND Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị, 01 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và 07 Bằng khen cho các cá nhân; Hội Nông dân Thành phố tặng Bằng khen cho 46 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân thành phố Hà Nội năm 2017.

Văn Thanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: