Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và tư vấn pháp lý cho cán bộ hội viên hội nông dân trong toàn huyện năm 2017

  • PDF.

Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017 Hội Nông dân phối hợp Phòng tư pháp huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và tư vấn pháp lý về luật đất đai năm 2013 và Luật hôn nhân gia đình, phòng chống bao lực gia đình cho 5 xã: La Phù, Di Trạch, Vân Canh, Kim Chung, Sơn Đồng có trên 750 hội viên hội nông dân.

taphuanplhd17

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và tư vấn pháp lý cho

cán bộ hội viên hội nông dân tại xã Kim Chung năm 2017

Các đại biểu được giới thiệu, nắm rõ nội dung cơ bản, các điểm mới của Luật đất đai năm 2013, các chính sách của nhà nước về luật đất đai và trách nhiệm của nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gần liền với đất, nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc cung cấp các tài liệu liên quan cũng như việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cấp giấy, chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Những điểm mới cơ bản Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, nâng độ tuổi kết hôn, không thừa nhận hôn nhân đồng giới, vợ chồng có quyền thỏa thuận và theo pháp luật. Phòng chống bạo lực gia đình các hành vi được coi bạo lực gia đình theo quy định của luật phòng chống bạo lực gia đình và các biện pháp sử lý đối với người có hành vi bạo lực gia đình theo quy định tại Nghị định 110. Hướng dẫn cho người dân về các vấn đề liên quan đến pháp luật xảy ra trong đời sống hàng ngày qua đó giúp người dân hiểu sâu hơn về quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó có thể bảo vệ được lợi ích chính đáng của cá nhân cũng như cộng đồng

Nguyễn Thị Lan Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: