168 Cán bộ chuyên trách Hội Nông dân Tp Hà Nội được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội

  • PDF.

Sáng 7/6/2017, Hội Nông dân Tp Hà Nội phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Hội Nông dân Tp Hà Nội năm 2017. Đồng chí Trịnh Thế Khiết – TUV – Chủ tịch Hội Nông dân Tp đến dự và chỉ đạo lớp học.

taphuan2017

Đồng chí Trịnh Thế Khiết – TUV – Chủ tịch Hội Nông dân Tp phát biểu tại lớp học

Lớp bồi dưỡng được diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 7/6/2017 – 9/7/2017) với 6 chuyên đề cụ thể như: Kỹ năng vận động nông dân tham gia xây dựng mô hình kinh tế tập thể. Kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội và phản ánh thông tin. Hội Nông dân trong tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. Hướng dẫn quy trình, phươbg pháp kiểm tra giám sát hoạt động nhận uỷ thác cho vay. Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và triển khai các văn bản hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đây là chương trình tập huấn hàng năm của Hội Nông dân Tp Hà Nội nhằm nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội, kỹ năng tuyên truyền vận động, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững về chuyên môn nghiệp vụ. Đáp ứng kịp thời với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

Hồng Hạnh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: