Hội Nông dân thành phố tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

  • PDF.

Ngày 21/4/2017, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Dương Thị Hằng cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Quỹ - Hội Nông dân Thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH đối với Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân xã Hòa Nam và một số hộ vay vốn. Tham gia phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát có đồng chí Phan Cao Quảng – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, các đồng chí Thường trực và cán bộ phụ trách Hội Nông dân huyện. Ở xã có các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân xã, các ông Tổ trưởng tổ vay vốn tiết kiệm.

ktraquy17uh

Xã Hòa Nam có 2.217 hộ. Trong đó số hộ nông nghiệp 1.657 hộ. Tổng số có 541 Hội viên nông dân đang sinh hoạt ở 28 Tổ hội thuộc các Chi hội Đinh Xuyên, Nam Dương và Dư Xá. Tổng số hộ nghèo trong toàn xã còn 98 hộ, chiếm 4,42% tổng số hộ trong xã. Trong đó số hộ nghèo là Hội viên Nông dân 10 hộ chiếm 9,8% tổng số hộ nghèo. Có 4 tổ vay vốn tiết kiệm, với 163 thành viên, dư nợ đến 31/3/2017 là 2,218 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng lỗ lực của các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện, xã và các ông bà Tổ trưởng Tổ vay vốn tiết kiệm trong công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra; đồng chí cũng ghi nhận sự tích cực tuyên truyền, chỉ đạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội Nông dân xã trong triển khai công tác cho vay vốn, đến nay xã không còn chi hội “trắng” và không có Tổ yếu, kém.

Đồng chí yêu cầu: Hội Nông dân xã cần tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền để tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện cho Hội trong công tác tổ chức; mở rộng đối tượng cho vay trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc theo quy định của Ngân hàng CSXH; công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ cần thực hiện khoa học hơn, phân công trách nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ hội; tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt và quản lý các hộ đi khỏi địa phương đồng thời chỉ đạo tuyên truyền vận động để nâng mức tiết kiệm của các hộ vay vốn lên 30.000đ/hộ theo quy định.

Đồng chí đề nghị Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tăng cường phối hợp với Hội Nông dân huyện quan tâm chỉ đạo đối với một số xã có các tổ vay vốn tiết kiệm; hướng dẫn xã trong công tác lưu trữ tài liệu và có các giải pháp khoanh nợ, giãn nợ đối với một số trường hợp đặc biệt.

Đối với Hội Nông dân huyện đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu: Hội tăng cường công tác phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để kiểm tra uốn nắn các xã, thường xuyên thông tin hai chiều để giải quyết những khó khăn tồn tại; tăng cường công tác vận động cán bộ hội viên trong việc có vay có trả đối với vốn vay Ngân hàng CSXH; thường xuyên kiểm tra, giao chỉ tiêu giảm nợ cho cơ sở, chỉ đạo hội nông dân xã kiện toàn cán bộ đối với một số tổ yếu kém và nghiêm túc trực tại các điểm giao dịch để cùng với Ngân hàng CSXH giải quyết khó khăn vướng mắc xảy ra, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 mà Thành hội đã giao./.

HND Ứng Hòa


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: