Hội nông dân Chương Mỹ tập huấn nâng cao năng lực hoạt động xây dựng tổ chức Hội cho cán bộ chi, tổ Hội cơ sở năm 2017

  • PDF.

Sáng 13/4, Hội nông dân Chương Mỹ tập huấn nâng cao năng lực hoạt động xây dựng tổ chức Hội cho cán nộ chi, tổ Hội cơ sở năm 2017.

thcm17

Nguyễn Thanh Xuân, ủy viên thường vụ, Trưởng ban tổ chức Hội nông dân Thành phố

truyền đạt tại hội nghị

Thực hiện hướng dẫn số 72 của Hội nông dân Thành phố, đến nay Hội nông dân Chương Mỹ đã hoàn thành việc tổng kết hoạt động chi hội nhiệm kỳ 2014 - 2016, đề ra phương hướng của chi hội nhiệm kỳ 2017 - 2019. Toàn huyện đã bầu được gần 700 cán bộ chi, tổ hội. Trong đó có nhiều cán bộ lần đầu giữ cương vị là Chi hội trưởng và tổ trưởng tổ hội cơ sở. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực hoạt động, xây dựng tổ chức cho các cán bộ chi, tổ hội, đặc biệt là cán bộ chi, tổ hội lần đầu của huyện là rất thiết thực, nhằm đẩy mạnh công tác và phong trào Hội nông dân trên địa bàn huyện.

Lan Oanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: