Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  • PDF.

Thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác Hội năm 2017; kế hoạch số 76 KH/HND ngày 21/10/2016 của Hội Nông dân thành phố Hà Nội về thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáng 07/3/2017, Ban thường vụ Hội Nông dân huyện Thạch Thất đã tổ chức quán triệt, học tập chỉ thị 05 - CT/TW cho đội ngũ cán bộ Hội của huyện. Tham gia học tập có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch, phó chủ tich Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện. 

hocnqtt

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, quan điểm, những nội dung của chỉ thị 05 - CT/TW các chuyên đề theo kế hoạch của huyện ủy trong thời gian tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị này, Ban thường vụ Hội Nông dân huyện đã quán triệt, phổ biến Thông tri số 07 - TT/HU ngày 14/02/2017 của Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân xã, thị trấn tiến tới đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2018 -2020 và Hướng dẫn chấm điểm thi đua năm 2017 để các cơ sở Hội triển khai thực hiện nội dung chương trình, nhiệm vụ công tác Hội và các chỉ tiêu thi đua đã đề ra năm 2017./                                                                           

Hội Nông dân huyện Thạch Thất


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: