Hội Nông dân huyện Phúc Thọ ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2017

  • PDF.

Ngày 23/02/2017 Hội Nông dân huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội và ký giao ước thi đua năm 2017. Đến dự có đ/c Lê Ngọc Thắng phó chủ tịch HND thành phố Hà Nội; các đ/c đại diện lãnh đạo các đơn vị HND thành phố, huyện ủy, các ban ngành, HND, Chủ tịch HND các xã trong huyện.

kgutdpt

Hội Nông dân huyện đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân thành phố, huyện ủy xây dựng chương trình công tác, triển khai nhiệm vụ và giao chỉ tiêu thi đua năm 2017. Với các nhiệm vụ tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai kết luận 61 quyết định 673 của thủ tướng chính phủ, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng công tác Hội. Với chủ đề “Năm kỷ cương hành chính”; “Năm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”; “Năm về đích nông thôn mới”. Tại hội nghị, BCH Hội Nông dân huyện và 23 cơ sở Hội trên địa bàn huyện đã ký cam kết thi đua thực hiện các nhiệm vụ năm 2017.

Nguyễn Xuyên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: