Hội Nông dân Chương Mỹ tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên

  • PDF.

Sáng 21/2/2017, Hội nông dân huyện Chương Mỹ tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo cấy mới và biện pháp chăm sóc lúa cho năng suất cao cho 120 hội viên nông dân xã Quảng Bị. Các học viên đã được nghe giảng viên Trường cao đẳng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ truyền đạt các kỹ thuật gieo cấy mới, các biện pháp chăm sóc lúa để đạt năng suất cao. 

CMTH

Toàn cảnh hội nghị

Đến nay, nông dân xã Quảng Bị đã cấy xong 100% diện tích lúa Xuân và đang tập trung  triển khai các biện pháp chăm sóc để lúa sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất cao. Hội nghị tập huấn đã giúp hội viên nông dân xã tiếp thu và ứng dụng kịp thời các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Lan Oanh