Hội Nông dân quận Bắc Từ Liêm tập huấn nghiệp vụ lập dự án vay vốn và nghiệp vụ kế toàn quỹ hỗ trợ nông dân

  • PDF.

Để giúp cán bộ Hội nông dân Quận Bắc Từ Liêm nâng cao kiến thức về nghiệp vụ lập dự án vay vốn và kế toán quỹ hỗ trợ nông dân. Được sự đồng ý của Thường trực Hội nông dân Thành phố, của Quận ủy Bắc Từ Liêm, ngày 23/9/2016 Ban thường vụ Hội nông dân quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ lập dự án vay vốn và kế toán quỹ hỗ trợ nông dân cho đội ngũ cán bộ Hội nông dân Quận, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Kế toán quỹ HTND, chi hội trưởng Hội nông dân các phường với 160 người tham dự.

btl

Thông qua lớp tập huấn cán bộ nghiệp vụ và kế toán Quỹ từ Quận đến phường có thể nắm chắc quy trình cho vay vốn, nguyên tắc quản lý tài chính Quỹ để vận dụng vào thực tiễn tại đơn vị mình nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND.

 Đỗ Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch HND Quận Bắc Từ Liêm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: