Hội nghị tập huấn tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  • PDF.

Ngày 23/8/2016, Hội Nông dân quận Hà Đông đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong cán bộ, hội viên nữ nông dân năm 2016 cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn quận Hà Đông. Đồng chí Trần Thị Thanh– nguyên chuyên viên cao cấp, Hội LHPN thành phố Hà Nội trực tiếp làm báo cáo viên truyền đạt.

hn_phunuvn

Trao đổi những kiến thức cơ bản về 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, gắn với phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”. Những phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam luôn mang truyền thống tốt đẹp, góp phần thể hiện vai trò làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ, đồng thời khẳng định vị thế của chị em trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Qua đó giúp các học viên nắm được sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dân tộc, trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập được phát triển kế thừa, hình thành những phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Quỳnh Thanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: